فرمانده انتظامی استان گفت: روز گذشته 16 هکتار از مزارع کشاورزان و 17 هکتار از مراتع طبیعی در آتش سوخت.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه