فرمانده انتظامی استان گفت: روز گذشته 16 هکتار از مزارع کشاورزان و 17 هکتار از مراتع طبیعی در آتش سوخت. ...