محل وقوع حادثه، 30 کیلومتری جنوب بندر جاسک (شرق استان هرمزگان) است / 21 نفر خدمه این کشتی پس از حادثه خود را به آب انداختند که هماهنگی و هدایت مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان از آب گرفته شده و تحویل شناور ناجی ایران شدند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع عصر ایران
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه