محل وقوع حادثه، 30 کیلومتری جنوب بندر جاسک (شرق استان هرمزگان) است / 21 نفر خدمه این کشتی پس از حادثه خود را به آب انداختند که هماهنگی و هدایت مرکز جس ...