آگاهی از اینکه چرخهٔ خواب‌تان چگونه عمل می‌کند به طور شگفت‌انگیزی کیفیت زندگی شما را بهبود می‌بخشد. آیا از ریتم و آهنگ چرخهٔ زیستی در جهان خبر دارید: از قارچ‌ها گرفته تا انسان‌ها؟ به نظر می‌رسد که هر موجود زنده‌ای حتی باکتری‌های بسیار ریز هم چرخهٔ زیستی دارند: فرآیند بیولوژیکی یا زیستی که حدود 24 ساعت طول می‌کشد و نشانه‌ای از چرخهٔ حیات ماست. از اثرات این چرخهٔ زیستی چه و چقدر می‌دانید؟

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع عصر ایران
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 5
مشابه مشابه