دادستان کل کشور گفت: اگر نزار زاکا به اظهارات خود ادامه دهد اسناد و مدارک مربوط به محکومیت وی را که در اختیار داریم رو خواهیم کرد تا معلوم شود چه کسی دروغ می‌گوید.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع خبرگزاری مهر
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه