یک مقام کمیسیون اروپا اعلام کرد که بروکسل برای برگزیت نامنظم انگلیس تجهیز شده است. ...