با نگاه به طرف ذینفع در انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان مشهود است این دسیسه بخشی از دور جدید از منازعات علیه ایران و حرکتی در پازل کلان‌تر استراتژی فشار حداکثری برای به سازش کشاندن تهران و تن دادن به میانجیگری و پایان راهبرد موثر مقاومت ایران است.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع تسنیم
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه