سخنگوی دولت نسبت از وقوع انفجار دو نفتکش مرتبط به ژاپن در دریای عمان به شدت ابراز نگرانی و تاسف کرد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع آفتاب
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه