رهبر انقلاب با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران استکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع خبر فوری
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه