فرماندار بهارستان گفت: خبر قتل امام جمعه نسیم شهر توسط افراد ناشناس کذب محض است. ...