مردم برزیل پس از آسیب دیدگی ستاره سلسائو نسبت به کوپا آمه ریکا شور و شوقی ندارند و برزیل شبیه به یک کشور میزبان نیست.

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه