باشگاه سامی اسپورت ابتدا در ایران از بازیکنان تست فنی می گیرد و سپس آنها را به ترکیه و شهر آنتالیا می فرستد تا زیر نظر مربیان خارجی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت تایید کادر فنی جذب تیم های ترکیه ای شوند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه