استخدام کارگر ساده در شرکت تولیدی بازرگانی آرکا تک سپهر/انزلی ...