آنها گفته بودند که باید دستیاران سرمربی جدید تیم‌شان را خودشان انتخاب کنند که این مسئله با موافقت قطبی همراه نشد و او ترجیح به پیشنهادات دیگرش فکر کند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع عصر ایران
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه