می‌دانستیم که زیر آن عبای زیبای یزدی و در لوای دولت اصلاحات شما چه مافیایی در موسیقی قرار است تشکیل شود. با هزار مشقت برای خود طناب دار بافتیم!

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع مشرق نیوز
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه