تهران بهارستان - شیشه ها دودی اصل امریکایی ،چراغ پشت کیلومتر یخی ،یک سال بیمه کامل ،7 سال تخفیف بیمه کامل ،114 کارکردبه شرط ،2 تا در تعویض کارخانه اصل به شرط به علت زیبایی خط و خش جزئی دارد ،کلا ماشین بدون عیب و ایراد به شرط قیمت:

اطلاعات خبر

گروه نیازمندی
منبع دیوار
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه