تهران پونک - 206 تیپ 2 مدل 95 بی رنگ میباشد فنی در حد صفر بیمه تامهرماه تمام سرویسها انجام شده ،بدون هیچ خرجی آماده مسافرت است لاستیک جلو 100درصد و ...