سلامت نیوز:زباله گردی در ایران پدیده امروز و دیروز نیست. از سال 1302 که شیوه جمع آوری زباله در شهرداری تهران تغییر کرد، مافیای زباله هم قد علم کرد تا امروز که این مافیا قدرتمندتر شده و حالا دیگر رفتگران نیستند که مانند صدسال قبل زباله های تر را به باغداران بفروشند و سودی عایدشان شود ، حالا کودکان اهرم مافیای قدرتمند خرید و فروش زباله هستند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،که کودکی خود را میان بوی تعفن و انبوه بیماری ها از دست می دهند تا گردش مالی 200 میلیاردی از زباله گردی آنها تنها در شهر تهران عاید نهادهای بالادستی شود که بدون توجه به حقوق کودک و با زیر پا گذاشتن قانون کار به ادامه چرخه اقتصادی فکر می کند. 14 هزار زباله گرد در تهران وجود دارد که از این تعداد چهار هزار وکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سلامت
منبع سلامت نیوز
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه