سلامت نیوز:زباله گردی در ایران پدیده امروز و دیروز نیست. از سال 1302 که شیوه جمع آوری زباله در شهرداری تهران تغییر کرد، مافیای زباله هم قد علم کرد تا ...