من بعد از دیدن گزارش بیست و سی که به بهانه انتقادات مردم توی کار رامبد جوان گذاشته بود عصبانی بودم عصبانی پست گذاشتم...

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع جام نیوز
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه