خداوند در آیه 112 سوره مبارکه هود پیامبر(ص) و یارانش را به استقامت در برابر دشواری‌ها و عدم سرکشی از دستورات امر کرده است.

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع جام نیوز
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه