در ماجرای اسکان حضرت هاجر و اسماعیل در مجاورت کعبه، حضرت ابراهیم (علیه السلام) می فرماید: «خداوندا من فرزندم را در یک سرزمین فاقد آب و آبادى و زراعت اسکان نمودم.»

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع جام نیوز
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه