خرم اباد - ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: مراتب ثبت مشترک پل تاریخی گاومیشان را در فهرست آثار ملی کشور به استانداران لر ...