نسخه سوم فیلم سینمایی مردان ایکس با نام تاریکی ققنوس پس از نزدیک به 10 روز اکران بدترین شروع در تاریخ مجموعه فیلم‌های مردان ایکس را به ثبت رساند و با ...