استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای عنوان کرد که با توجه به این که رویکردهای مختلفی درباره توسعه اجتماعی وجود دارد، لازم است با در نظر گرفتن رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و موضوع محوری اندیشکده امور اجتماعی تعریف مشخص و قابل قبولی از پیشرفت اجتماعی در این رویکرد ارائه شود، تا هم مبنای مباحث و مقالات همایش و هم مبنای مباحث اندیشکده در موضوعات مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی باشد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه فناوری
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه