معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اگر سرمایه‌گذاری پولی آورده و حوزه گردشگری را قابل دانسته است، تا جایی که می‌توانیم، کمک کنیم.

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه