وزیر راه و شهرسازی سابق، بافت تاریخی شیراز را یک منبع تولید ثروت دانست که علاه بر تامین منافع محلی، پاسخگویی منافع ملی هم خواهد بود .

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه