هفته گذشته و در اثنای اطلاع رسانی درخصوص استعفای سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش بود که دکتر علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت ...