سلامت نیوز:چندی است آمارها نگران کننده اند، در گوشه وکنار از غم و ناامیدی سخن بسیار رفته و تحلیل بسیار شده است، اما با همه اینها جامعه در حال زیستن است؛ زیستی که گاهی نشانه های بیماری را به اشکال مختلف از خود بروز می دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،اما چه باید کرد؟ چه باید کرد با جامعه ای که آمار ها آن را بحران زده نشان می دهند؟درد کجاست تا به سراغ درمان برویم و مشکلی که جامعه را به سمت ناامیدی سوق داده است چیست؟ آیا به راستی جامعه ایرانی در حال تجربه بحرانی است که پایان آن ناپیداست یا آنکه می توان پیش از تکثیر ناامیدی دست به کار درمان شد و چهره امیدوار جامعه ایرانی را بار دیگر نشان داد؟ استاد نام آشنای جامعه شناسی به جماران می گوید: مشکلاتی در دل مردم و مسئولان توکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سلامت
منبع سلامت نیوز
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه