سلامت نیوز: یکی از موارد حقوقی- قضائی که لازم است مردم به خوبی با آن آشنا شوند، جرم مشهود است. در حقوق جزا، جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می شوند که یکی ...