سلامت نیوز: یکی از موارد حقوقی- قضائی که لازم است مردم به خوبی با آن آشنا شوند، جرم مشهود است. در حقوق جزا، جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می شوند که یکی از این اقسام، جرم مشهود است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،در تعریف جرم مشهود می توان گفت رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید مأموران نیروی انتظامی اتفاق می افتد، جرم مشهود نامیده می شود. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق العاده رسیدگی است، ضرورت، فوریت و سرعت است. تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده، دلایل علیه متهم محکم تر است و اختیارات ضابطان نیز برای شروع تحقیقات مقدماتی بیشتر است. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سلامت
منبع سلامت نیوز
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه