سلامت نیوز:دیروز، 22 تیرماه، مصادف با 12 ژوئن، روز جهانی مقابله با کار کودکان بود. یونیسف کسانی را کودک کار می خواند که به کارهایی مشغولند که کودکان برای انجام آن بسیار جوان هستند یا برایشان خطرناک است یا استثمارگرانه است و جلوی پیشرفت فکری و روانی آن ها را می گیرد یا مانع تحصیل آن ها می شود. این تعریف در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیز آمده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار ، صندوق کمک به کودکان سازمان ملل، در حال حاضر 152 میلیون کودک در سراسر دنیا کار می کنند تا به بقای خانواده شان کمک کنند. بیشتر این کودکان در آسیا و آفریقا زندگی می کنند. بنا بر آمار در مجموع شمار کودکان کار در جهان کاهش یافته است. در سال 2000 حدود 246 میلیون کودک کار می کردند. با این حال رو

اطلاعات خبر

گروه سلامت
منبع سلامت نیوز
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه