سلامت نیوز:دیروز، 22 تیرماه، مصادف با 12 ژوئن، روز جهانی مقابله با کار کودکان بود. یونیسف کسانی را کودک کار می خواند که به کارهایی مشغولند که کودکان ب ...