روز گذشته فوجی فیلم از تازه ترین دوربین چاپ فوری Instax خود با نام Instax Mini LiPlay رونمایی کرد که مانند سری دوربین های مینی قبلی قادر است عکس های چ ...