بوشهر- ایرنا- 2 طرح بهداشتی و پلاتو نمایش جزیره خارگ در آیینی با حضور استاندار بوشهر به بهره برداری رسید. ...