تهران – ایرنا – دولت اتریش اعلام کرد که در نظر دارد در اعتراض به اعدام «مرتجی القریریص» نوجوان عربستانی، یک مرکز مذهبی وابسته به ریاض در وین را تعطیل ...