سخنگوی مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مسمومیت 13 براثر گاز مونوکسید کربن در رستمکلا بهشهر خبر داد. ...