مطالعات زیادی در مورد تاثیر ورزش بر سلامت روان در افراد مسن انجام شده است. ...