تیم فوتبال پرسپولیس تا بازی با پدیده سه جلسه تمرین خواهد داشت. ...