سخنگوی وزارت خارجه ژاپن گفت: این اولین بار نیست که در منطقه تنش وجود دارد. ما چالش های زیادی مثل مساله افغانستان و ... را داشته ایم. نمی گویم برای این ها هزینه پرداخت کرده ایم اما نقش زیادی ایفا کرده ایم.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع جماران
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه