تهران امیریه - 88متر خانه کلنگی،عرض پنج ونیم،جواز چهار تک واحدی 48متری+3پارکینگ دارد میدان قزوین به سمت ولیعصر ابتدای جوادیان شمالی(قلمستان)داخل کوچه ...