مردم این روستا همه از عشایر هستند و مرزبان و نگهبان سرزمین ایران؛ وام نمی‌خواهیم؛ همین که بگذارند مردم دیم بکارند و شترها چرا کنند، کفایت می‌کند!کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع مشرق نیوز
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه