رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرد که برای تأمین بودجه مورد نیاز در توافق با آمریکا هواپیمای مجلل خود را می فروشد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع مشرق نیوز
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه