به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تهران پرس، کشور انگلستان، بجز همراهی دائمی با آمریکا در فشار و آسیب به مردم ایران، رأساً تلاشهای زیادی را برای تشدید مشکلات اقتصادی ایرانیان انجام داده است. بطوریکه تعدادی از قراردادهای تجاری را یکطرفه لغو کرده و در مواردی، پول پرداخت شده را هم برنگردانده است. با این حال،کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع تهران پرس
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 8
مشابه مشابه