تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مقابل پرسش خبرنگاران مبنی براینکه «چرا نماینده واشنگتن در شورای حکام با وجود بی ارزش دانستن برجام از سوی دولت متبوعش، خواستار پایبندی کامل ایران به این توافق می شود»، بی پاسخ ماند و به طرح اتهام های تکراری علیه تهران پرداخت.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع ایرنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه