بسمه تعالی قرص دی پی دی چیست؟ قرص دی پی دی یا ترکیب. diethyl-p- phenylenediamineکه ماده اصلی تشکیل دهنده قرص دی پی دی می باشد برای اندازه گیری کلر در آب استفاده می گردد ماده دی اتیل پی فنیلن دی آمین به میزان 1گرم در 10 سی سی آب با توجه به میزان کلر موجود در آب ایجاد طیف های رنگی

اطلاعات خبر

گروه نیازمندی
منبع ای نیازمندی
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه