این بار سارقان سراغ بازیکن و سرمربی رئال مادرید رفتند. ...