مالک ایرانی تیم پاترو ایزدن از امیر قلعه نویی دعوت کرده تا تیمش را برای اردوی آماده سازی پیش فصل به بلژیک ببرد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع ورزش 3
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه