سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه وزارت خارجه با اقتدار از تمام توان و ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف کشور به منظور کاهش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی استفاده می کند، عنوان کرد: دیپلماسی ادامه دارد.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع الف
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 5
مشابه مشابه