تهران سید خندان - بدون تصادف و بدون رنگ درحد نو میباشد کم کارکرد .سند دست دوم . جلو پنجره و چراغهای جلو fj .تخفیف کامل . با لوازم اضافه قیمت:

اطلاعات خبر

گروه نیازمندی
منبع دیوار
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه