سپاهان از سوی باشگاه پاترو برای برگزاری اردو در بلژیک دعوت شد.

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه