مهاجم فرانسوی اتلتیکومادرید به عضویت بارسلونا در آمد. ...