ستاره تمام نشدنی باشگاه بارسلون و تیم ملی آرژانتین با درآمدی معادل 127 میلیون دلار به عنوان ثروتمندترین ورزشکار سال 2019 انتخاب شده است. ...