برای خرید یک واحد 78 متری با عمر بنای 16 سال باید در حدود 680 میلیون تومان هزینه کنید. ...